Các quan chức đã nói một lần nữa về giá vô giá ... Lần này chúng ta đang nói về
Ucraina đất. Ủy ban Nhà nước về tài nguyên đất đai
dự định năm nay để xác định giá trị tiềm năng của đất. Nói
Globalist phó của Uỷ ban Nhà nước Anton Tretyak ngày hôm qua tại một buổi họp .

Theo ông, cơ quan kế hoạch để hoàn thành sự hình thành của tiềm năng
giá trị của đất như một tài nguyên để cung cấp chi phí cao hơn
đất. Tretyak giải thích rằng chi phí của đất như là vốn tự nhiên
hai thành phần - tự nhiên và trí tuệ, mà mối quan tâm tổ chức
đất bán hàng. "Chúng tôi đã để đánh giá đất như một nguồn tài nguyên thiên nhiên, để xác định
tiềm năng tự nhiên của nó . Khi chúng ta nói về đầu tư , xem xét các
tiềm năng này " , - ông nói. Theo ước tính của Thứ trưởng Bộ , chi phí của tự nhiên
năng lực của đất có thể được 7-10 lần so với giá trị thị trường của nó.

Share This Post: