Nội các phép lắp đặt công tơ điện, công ty khí đốt và nước
đến năm 2010.

Nội các Bộ trưởng đã yêu cầu các Bộ, ngành và chính quyền địa phương
chính quyền để giảm chi phí của khí tự nhiên để sưởi ấm . Khi nói đi
Nội các Bộ trưởng , nó sẽ được thực hiện bằng cách thiết lập cá nhân
các đơn vị sưởi ấm và hệ thống điện energoakkumuliruyuschih với
thành lập các khác biệt ( theo giờ ) đo điện .
Chính phủ cũng chỉ thị các Bộ, ngành và chính quyền địa phương
chính quyền trước khi 01 tháng 1 năm 2010 để đảm bảo rằng các doanh nghiệp trực thuộc
tổ chức và giới thiệu những đo bắt buộc điện, tự nhiên
khí , nhiệt, lạnh và nước nóng .

Share This Post: