Từ đầu năm nay, một căn hộ ở thành phố Latvia của Jelgava giảm
49% đến 377 € cho mỗi vuông. m. Như vậy, thị trấn đã trở thành nhà vô địch
giảm giá nhà đất trong nước.

Trong tháng tư căn hộ giá Kauguri giảm 8 % so với
tháng ba , để đánh dấu 472 € cho mỗi mét vuông. m. So với đầu năm 2009 , giá
giảm 42%. Trong Salaspils giá căn hộ đã giảm 7% so với tháng ba.
So với đầu của giá cả , " nhúng " của 40% đến 526 € cho mỗi " vuông " .
Ogre trong giá giảm xuống 484 € cho mỗi vuông. m. Điều này là 10% ít hơn so với tháng ba ,
và 43 % so với con số của tháng một , theo BizNews.lv cổng thông tin .
Tại thủ đô , Riga , giá căn hộ trong nhà sản xuất đã giảm 5, và 7% đối với
38 Tháng Ba, 8% - từ đầu năm , đạt 572 € cho mỗi vuông. m

Share This Post: