Tiện ích công cộng một lần nữa đã lên sửa chữa hiện hành và vốn của các đường
vải của thủ đô , vì vậy bạn phải lái xe xung quanh một số đường phố.

Một phần hạn chế chuyển động trong các lĩnh vực sau : * cho ngày hôm nay
tất cả các ngày - st. I. Curls - từ đường phố. Lumumba để Sq. Lesia Ukrainka * 08 tháng bảy
- St Konev - từ Ave. Glushkov để st. Jakubowski * 8 tháng 7 - ngã tư
st. Ovrutsky với Podolski gốc . Ngoài ra mở cửa cho các tháng tiếp theo
ngược lại giao thông trên đại lộ ở lối vào cuộc đoàn tụ
trên cầu Paton . Từ 6,00-15,00 sẽ được miễn phí ba làn đường theo hướng
Các ngân hàng và hai bên phải - bên trái , và 15,00-6,00 sẽ được lái xe
hai làn đường theo hướng của Ngân hàng phải và ba - theo hướng còn lại này.
Chú ý: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thiệt hại cho đường ?
vải, kỹ thuật công ty " Kievavtodor " yêu cầu báo cáo này
điện thoại đồng hồ vòng 284-74-19 .

Share This Post: