Hội đồng quản trị của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã quyết định phân phối
giữa các nước thành viên dự trữ bổ sung tương đương với $ 250
tỷ USD, người đứng đầu bộ phận IMF hồ sơ Craig Beaumont

Phân phối theo tỷ lệ hạn ngạch quốc gia các nước thành viên
IMF. Theo đó, sư tử chia sẻ là Mỹ và EU, Nga chiếm
khoảng 6 , 6 tỷ số tiền này . Tuy nhiên , các quan chức nói
IMF, những người hưởng lợi chính phải học cách mới nổi và các quá trình chuyển đổi
thị trường , đặc biệt là cần tiền trong cấp tính kinh tế hiện nay
khủng hoảng. Chúng được gọi chung là nợ 100 tỉ USD trong dự trữ .

Share This Post: