Trên đường phố Pilip Orlik , 6 ( trước đây gọi là Chekistov ) kế hoạch xây dựng
nhà . Cư dân địa phương - phản đối. Trong trường hợp xây dựng
- Liệu có nguy cơ chỉ sáu của tòa nhà năm tầng cũ . Họ không có nền tảng ,
bởi vì theo họ - floaters . Một bất cẩn chuyển động của các nhà xây dựng - và
độ dốc sẽ trượt .

Theo người dân , nhà phát triển muốn xây dựng một dvadtsyatietazhku đầu tiên ở đây
với bãi đậu xe ngầm. Tuy nhiên, sau buổi điều trần công cộng , ông đã phải cung cấp cho
của ý tưởng này - mọi người không được phép . Mặc dù thất bại ban đầu,
phát triển lãnh thổ không từ bỏ - kế hoạch xây dựng một ngôi nhà,
nhưng trên sáu tầng. Ahead - một buổi điều trần công cộng. nhưng
cho thuê đất kết thúc nhiệm kỳ vào tháng tới. Hy vọng người dân thành phố - thủ đô
sức mạnh của nó không tiếp tục, theo "kênh 5" .

Share This Post: