Trong nửa I của năm 2009 tại Vilnius , các tòa nhà đã được bán 500 căn hộ .
Điều này là 70% ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ trưởng Bộ Lithuania đăng ký , 60% căn hộ đã bán
giới thiệu đến các chi phí lớp nền kinh tế từ 2.500 đến 4.500 litas (€ 728-1311 )
mỗi vuông. m , theo Các khóa học Baltic. Cùng với sự suy giảm trong khối lượng
bán hàng và giảm giá cho căn hộ. Sự suy giảm của chỉ số này trong nửa tôi
Năm 2009 là 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Share This Post: