Khoảng 200 người gửi tiền Ukrprombank ngày hôm nay, ngày 24 tháng 7 , bắt đầu picket
Verkhovna Rada . Điều này phản đối sửa đổi luật pháp
hành vi trên các tính năng của các biện pháp phục hồi chức năng tài chính
các ngân hàng.

Tại ngày 9, 45 người xếp hàng dọc theo hàng rào quanh chu vi Quốc hội
với các biểu ngữ .

Share This Post: