Trong giai đoạn 2009-2011 . Trung Quốc sẽ là hấp dẫn nhất
thị trường cho đầu tư của các công ty lớn xuyên quốc gia. Đây là quy định
Báo cáo của UNCTAD ( Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển ). Tiếp theo trong danh sách
tiếp theo là Mỹ, Ấn Độ và Brazil.

Bản báo cáo chỉ ra rằng các công ty đa quốc gia lớn nghiêm túc
bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế. Theo kết quả nghiên cứu năm ngoái,
40% của các công ty đa quốc gia cho biết họ có bị ảnh hưởng của
cuộc khủng hoảng , và năm nay suy thoái kinh tế đã có tác động đến 85% xuyên quốc gia
công ty . 58% của các công ty đa quốc gia nói rằng họ dự định giảm
khối lượng đầu tư trực tiếp quốc tế trong năm 2009 vì sự bất ổn trong
lĩnh vực đầu tư và thương mại. Báo cáo chỉ ra rằng, xuyên quốc gia
Công ty hy vọng sẽ thu hồi số tiền đầu tư quốc tế trực tiếp
trong năm 2010 và tăng trong năm 2011

Share This Post: