Trong bảng xếp hạng của quốc tế hấp dẫn nhất để các mạng riteylerskih
Các thành phố, được công bố bởi tạp chí Forbes , Moscow đã lấy vị trí thứ sáu .

Bảng xếp hạng được xác định 280 công ty lớn nhất trên thế giới,
sử dụng trong thương mại bán lẻ - chẳng hạn như Givenchy , Prada , Gucci , Versace,
Zara , Metro , Adidas . Đặt trong bảng xếp hạng của " thủ đô mua sắm " đã được phân phát trong
theo số lượng cửa hàng , được các nhà bán lẻ hàng đầu đã
trong một thành phố cụ thể. Đầu tiên nơi đến London - nó trình bày
166 trong số 280 nhà bán lẻ lớn nhất. Trên dòng thứ hai nằm ở Paris
(139 công ty) , thứ ba - New York (131 công ty) . Năm nhà lãnh đạo
cũng bao gồm Dubai và Madrid (128 và 123 công ty , tương ứng) . trong Moscow
các công ty này , có 119. Đóng mười đầu trang Berlin , Munich,
Barcelona và Tokyo. Nhớ lại rằng Moscow cũng là một trong số 10
thành phố châu Âu , nhiều nhất có lợi nhuận để đầu tư vào bất động sản thương mại.

Share This Post: