Khối lượng bán hàng của các dịch vụ của các doanh nghiệp của Ukraine vào tháng Giêng - tháng sáu năm 2009
được 86, 4 tỷ USD, trong đó giá tương đương từ 15 , 6 % ít hơn
cùng kỳ năm 2008, Ủy ban Thống kê Nhà nước
Ukraine.

Những chia sẻ của các dịch vụ của các loại bài , giao thông vận tải chiếm khoảng
60% tổng số các dịch vụ . Trung bình, một công ty đã được bán
dịch vụ trong thời gian này đến 1637 , UAH 3. Đồng thời , giá trị lớn nhất của
tỷ lệ là tại doanh nghiệp của Kiev ( 5855 , 7 nghìn USD ) và Sevastopol ( 2979 , 7
THS ).

Share This Post: