Theo báo cáo ngày hôm nay , Giám đốc điều hành Anatoly Myalitsa máy bay nhà máy ở
ngân hàng nói chung bị chặn 100.000.000 UAH . Haz tài khoản. Ngoài nợ
bắt Antonov An -140 giá $ 10.000.000

Theo Myalitsy , gây ra một cuộc xung đột giữa các ngân hàng và nhà máy sản xuất máy bay đã được
tín dụng , diễn từ Megabank Haz và không trở lại. Đổi lại,
Phó Chủ tịch khu vực quản lý Nhà nước Kharkiv Volodymyr
Babayev lưu ý rằng Megabank - không phải là tổ chức duy nhất trong đó Haz
lấy tín dụng. Nhưng các ngân hàng khác có nhiều trung thành với công ty. " Những khoản cho vay
các công ty - cho triệu $ 800. Nếu chính phủ đang tích cực tham gia vào
phát triển của ngành công nghiệp máy bay , cung cấp hỗ trợ nhà nước,
Tất cả các ngân hàng đã đồng ý điều này, ngoại trừ một Megabank - cho biết Babayev .
Theo ông, các Oblast Kharkiv đang làm việc trên một giải pháp
vấn đề của nhà máy máy bay Kharkiv .

Share This Post: