Tính đến tháng 6 năm 2009 số lượng lớn nhất của phòng khách sạn ,
là theo quy hoạch , xây dựng trên lục địa,
lưu ý ở Moscow : 94 695 5127 .

Theo một trong những phó chủ tịch của Smith Du lịch nghiên cứu , tiến hành
nghiên cứu này, các " suy thoái kinh tế toàn cầu đã không có cùng ở Nga
ảnh hưởng mạnh mẽ , như các vấn đề nội bộ của mình , vì vậy ở đất nước này đã được thực hiện
rất nhiều dự án trong ngành kinh doanh khách sạn. " Đứng thứ hai
số được xây dựng hoặc quy hoạch xây dựng các phòng khách sạn được
London - 4968 . Mất vị trí thứ ba tại Berlin - 4720 số, theo cổng thông tin
Tin tức bất động sản thương mại . Cũng trong đầu năm đã được Tây Ban Nha và Pháp.
Theo công ty nghiên cứu du lịch Smith , số lượng quan trọng nhất của dự án
thực hiện trong phân khúc cao cấp của thị trường khách sạn. Chia sẻ của nó đã
Tổng cộng có 42, 6% xây dựng phòng khách sạn ở châu Âu.

Share This Post: