Nhu cầu đối với các đối tượng này trong các phân đoạn thị trường bất động sản ở Budapest
thực hiện trong quý II năm 2009 , 30 , 2 nghìn mét vuông. m , đó là 63% ít hơn so
với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng tư - tháng sáu năm nay tại thủ đô Hungary đã được giới thiệu 44.000
vuông. m của công nghiệp và không gian kho . Của họ trong tổng số
đạt 1, 5 triệu feet vuông. m. Theo kết quả của nhu cầu yếu và nguồn cung dư thừa
Tỷ lệ trống tăng so với quý trước với 22 , 6 % đến 4% 24
Theo Bất động sản châu Âu . Tuy nhiên, các nhà phân tích CB Richard Ellis,
tiến hành nghiên cứu này rất lạc quan . Theo quan điểm của họ , lượng
cung cấp sẽ giảm vào cuối năm 2009 - 2010 đầu , sẽ được hoàn thành bởi tất cả các
một dự án. Do đó, c vào đầu năm tới , số lượng bỏ trống công nghiệp
và các khu vực lưu trữ sẽ được giảm.

Share This Post: