Các phân đoạn có triển vọng nhất của bất động sản nhà ở là một cao cấp
bán lẻ và tài sản. Điều này đã được tại một cuộc họp báo báo cáo của
Giám đốc của " thế kỷ XXI " Georgy Tsagareishvili .

Theo ghi nhận của G. Tsagareishvili , nhu cầu về các loại tài sản do
không đủ cung cấp . Theo các chuyên gia , có tính đến sắp tới
chức vô địch " Euro 2012" , các nhà phát triển Ucraina cũng sẽ được tích cực thực hiện
dự án khách sạn . Đối với phân khúc văn phòng, sau đó nó là ý kiến ​​của
G. Tsagareishvili , sẽ phát triển, nhưng không phải là hoạt động như các loại bất động sản.

Share This Post: