Ngân hàng Quốc gia Ukraine ( NBU ) vào ngày 28 Tháng Bảy đã đồng ý bán $ 100,000,000 với tỷ lệ
7 , 75 GRN / $ 1 để hỗ trợ hryvnia trên thị trường tiền mặt , cho biết các giám đốc bộ phận
Ngân hàng Quốc gia Kinh tế đối Sergei Kruglik .

"Hôm nay, Ngân hàng quốc gia sẽ bán 100 triệu USD để hỗ trợ thị trường tiền mặt. Đồng thời
Ngân hàng thắt chặt kiểm tra các đơn đặt hàng các ngân hàng thương mại để mua ngoại tệ ,
và việc phát hiện vi phạm sẽ áp dụng lệnh trừng phạt thích hợp, "
- Ông cho biết. Theo báo cáo , trao đổi hryvnia tỷ lệ trên liên ngân hàng các
thị trường ngoại hối vào thứ ba giữa ngày đã giảm xuống còn 8, 15 GRN / $ 1 cấp độ
7, 955 USD / 1 USD, đã được cố định ở phần cuối cùng của giao dịch hôm thứ Hai.
Các đại lý là do sự sụp đổ của khóa học với quyết định của Ngân hàng quốc gia thắt chặt truy cập
để can thiệp ngoại hối của các ngân hàng trung ương .

Share This Post: