Như bạn biết, tại Kiev, không còn khối các bánh xe trên xe người vi phạm
bãi đỗ xe quy định.

Tuy nhiên , các ' nguy hiểm ' chặn không đi bất cứ nơi nào - họ chỉ cần thay đổi
nghề nghiệp. Như đã nêu trong hướng dẫn " Kievtransparkservis " , bây giờ nhiệm vụ của họ
không chặn các bánh xe , và để tiến hành công việc giải thích trong số những người vi phạm
giải thích như thế nào và nơi để xe công viên , và tất nhiên , tiền phạt
" Cẩu thả " , theo autocentre.ua .

Share This Post: