Các chuyên gia ' Kievzelenstroya " đã bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm hoa , mà
sẽ được tổ chức trong Khu Cảnh Crypt từ 22 Tháng Tám - 1 tháng 9 .

" Chủ đề của triển lãm -" Những câu chuyện của thế giới " . Các công viên đang chuẩn bị mặt đất và
bãi cỏ hạt , và nấu chín trong các lĩnh vực kết cấu kim loại và chuẩn bị cây giống '
- Nói với chúng tôi Giám đốc " Kievzelenstroya " Yuri Hải . "Hôm nay ", thấy việc xây dựng
"Công chúa ếch ", trong đó khu vực chuẩn bị Darnytskyi . Trong " bộ xương " đất
xanh , và bùng nổ sẽ được ra khỏi begonias và tagetisov .

Share This Post: