Dự trữ quốc tế của Ngân hàng Quốc gia Ukraine vào tháng Bảy tăng 8 , 3 %,
hoặc 2 , 282 tỷ USD.

Tính đến ngày 3 tháng 8 , họ là 29 , 625 tỷ USD, theo
cơ quan " Interfax - Ukraine " một nguồn tại các NBU . Theo báo cáo tháng năm , vàng
Ngân hàng dự trữ quốc gia của tác trên dữ liệu đã tăng lên 13, 5%,
hoặc 3297 , 14 triệu USD , chiếm 31 ngày 27 tháng 5 791 , 87000000
USD. Trong tháng sáu , dự trữ quốc tế của Ngân hàng Quốc gia hoạt động
này giảm xuống còn 1, 6 %, hoặc 448, $ 73.000.000 , chiếm
Tháng Sáu 30 27 343 , 14 triệu USD.

Share This Post: