Ngân hàng Quốc gia như của 31 tháng bảy năm 2009 thành tiền khoảng 3, 2 tỷ USD
T- hóa đơn được thiết kế để vốn " Ngân hàng Rodovid " ngân hàng " Nadra "
và " Ukrprombank " .

Điều này đã được quy định bởi diễn xuất Bộ trưởng Bộ Tài chính Igor Umansky nhà báo
trong Nội các . Ông đã làm rõ rằng chỉ có cho những mục đích này sẽ
9 kiếm tiền , 5 tỷ USD. " Về cơ bản, trước khi kết thúc trong tuần
được thành tiền tất cả - nếu chúng ta sẽ thành lập chính phủ của họ
( Trong các ngân hàng này ), và chúng tôi hiểu nơi chúng ta sẽ xử lý
và chương trình cùng một thời điểm chính quyền , "- ông nói.

Share This Post: