Giá bất động sản ở Ukraine đang phát triển thị trường bất động sản của các thành phố lớn
Ukraine đã đứng lên từ đầu gối của mình và bắt đầu tăng, mặc dù xu hướng đã không nhìn qua .

Thị trường bất động sản đang dần dần để lại phía dưới thành phố triệu phú . Trend
mối quan tâm, trên tất cả, thị trường thứ cấp bất động sản tại Kharkov , Donetsk ,
Odessa và Kiev , đó là không đúng sự thật của tổ chức chính của các thành phố này . Đối với 12 ngày giá
cho căn hộ tại các thành phố của Ukraine đã tăng trung bình 8% 2,. mạnh nhất
giật giá tại Odessa và Kiev , 11, 3% và 9, và 9% tương ứng. đắt ,
stalinka như trong khu vực trung tâm của thủ đô và gần trung tâm của Khrushchev .
Đứng mà không cần thay đổi duy nhất ở vùng ngoại ô , và xây dựng hoàn toàn mới .

Share This Post: