Kiev thành phố hành chính nhà nước đã quyết định tổ chức một
Khreshchatyk 15-16 tháng tám trường học toàn thành phố bằng. Đây là quy định
ở việc xử lý của chính quyền thành phố.

Tại hội chợ , tổ chức trình diễn và bán đồng phục, giày dép và khác
phạm vi sản phẩm của nhà trường. Chính quyền yêu cầu Tổng cục
Thương mại và nhà để mang lại công bằng công nghiệp nhẹ
Kiev và khu vực. Kết hợp với giao thông công bằng trên Khreshchatyk
sẽ được giới hạn 15 tháng tám 9:00-17:00 . Nhìn chung , khu học hội chợ
sẽ được tổ chức ở thủ đô cho đến 05 tháng 9 .

Share This Post: