Trong tháng sáu , dân số của Ukraine đã giảm xuống 0 , 03 %, hoặc 15 , lần thứ 4
, so với tháng và ngày 1 tháng Bảy là 46 029 , 3 nghìn người.
Điều này đã được công bố của Ủy ban Thống kê Nhà nước , vượt qua Ucraina
News.

Dân số đô thị trên 01 Tháng 7 , là 31 531, một ngàn người,
mà ở 0 , 03 %, hoặc 10 , 7 nghìn người so với ngày 01 tháng 6 , Nông nghiệp
- 14 498 , 2 nghìn người, mà là ở 0 , 03 %, hoặc 4 , 8000 ít
So với tháng trước. Theo báo cáo tháng năm , số lượng
dân số của Ukraine đã giảm xuống 0 , 04 %, hoặc 16 , 7 nghìn người, so
đến tháng và trên 01 Tháng Sáu là 46 044 , 7 ngàn người. trong năm 2008,
, dân số của Ukraine đã giảm đến 0, 5%, hoặc 229, 0000
, so với đầu năm . Theo điều tra dân số Ucraina ,
tiến hành trong tháng 12 năm 2001 , dân số là 48 415 , 5
ngàn , trong đó 32 538.000 người - dân số đô thị , 15 877 , 5
nghìn người - nông thôn.

Share This Post: