Trong sáu tháng đầu năm nay Ukraine là một trong những điều tồi tệ nhất
CIS chỉ số sản xuất công nghiệp . Chúng tôi đã mất đi một phần ba khối lượng.

Và , các chuyên gia nói rằng , không có lý do để ngành công nghiệp
tăng số tiền trong số này trong tương lai gần. Yếu tố duy nhất có thể
các nhà máy nhiệt - sự phục hồi của xuất khẩu. Nhưng để vào thị trường nước ngoài
cần một chất lượng mới và sản phẩm sáng tạo . bình luận cho
UBR Vladimir Lanoviy , chủ tịch Trung tâm cải cách thị trường : " Nếu có đầy hứa hẹn
thị trường và công ty chúng tôi có thể chỉ cho các kinh doanh chính phủ kế hoạch xuất cảnh
cho các sản phẩm mới , chính phủ nên bắt đầu một cách tiếp cận chương trình ,
đặc biệt , đảm bảo sự quay trở lại nhanh chóng của thuế GTGT đối với họ ngay bây giờ
được vốn , giảm giá nhất định, thuế, hoặc thông qua một quyết nhanh
khấu hao "

Share This Post: